Singita Daņiļeviča

 

Izglītība                                                                                       

2002 Liepājas pedagoģijas augstskola, Vidusskolas pedagoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras specialitāte, Pielīdzināts/Piešķirts Filoloģijas Maģistra grāds;

 

1989.-1994. Liepājas pedagoģijas augstskola, Vidusskolas pedagoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras specialitāte, Filoloģijas Bakalaura grāds

          

Pilnveides kursi, papildus izglītība

“Izglītības iestādes darbības kvalitātes novērtēšana, aktualitātes bērnu drošības un tiesību aizsardzības jautājumos”, Apliecība;

“Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika”, Apliecība;

“Konflikti un to risināšanas iespējas pedagoga darbā”, Apliecība;

“Darba aizsardzība un drošība”, Pilnveides izglītības programma, Apliecība;

“Pedagoga profesionālā tīkla veidošana un kreativitātes attīstīšana kultūrizglītībā”, Apliecība;

“Cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadības sistēma”, Apliecība

 

Darba pieredze                                                                 

2011. - Agra Daņiļeviča deju skola, direktore

2003. - 2011. Deju studijas Dzirnas, vadītāja

1994. - 1999. Krimuldas vidusskola, latviešu valodas un literatūras pedagogs

1997. - 1999. Krimuldas mākslas un mūzikas skola, Dejas nodaļas pedagogs.