Agnese Zagorska

DARBA PIEREDZE

 

“VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” Marts 2017-Jūnijs 2017

Prakse psiholoģiskajā izpētē klīniskajās iestādēs un organizācijās

 • Klienta dzīves vēstures datu ievākšana un kritisko riska faktoru /piemēram, vecumposmu krīžu neatrisinātās problēmas, pašreizējās dzīves grūtības, kuras varēja ietekmēt nelabvēlīgā veidā klienta augšanu un attīstību/ analīze.
 • Klientu psiholoģiskā izpēte un atzinumu rakstīšana.
 • Rekomendāciju sniegšana, balstoties uz izpētīto informāciju par klientu. 
 • Klientu psiholoģiskās konsultācijas.
 • Informācijas sniegšana un izvērtēšana par citu speciālistu iesaistīšanos klienta konsultācijā un tālākās palīdzības iespējām.

 

“Rīgas 49. vidusskola” Februāris 2017-Marts 2017

Skolu psihologa prakse

 • Psiholoģiskās konsultēšanas metodes specifisku klienta problēmu gadījumos: mācību grūtības, uzvedības traucējumi, saskarsmes grūtības, uzmanības traucējumi un hiperaktivitāte.
 • Skolēna motivēšana un darbs ar pretestību.
 • Skolotāju un vecāku konsultēšana un sadarbības veicināšana.
 • Psiholoģiskās novērtēšanas atzinuma rakstīšana.

 

“Rīgas 49. vidusskola” Septembris 2016-Decembris 2016

Sākumskolas vecuma bērnu adaptācijas grupas izveide un vadīšanas prakse

 • Sākumskolas vecuma bērnu adaptācijas programmas izveide.
 • Iepazīšanās, grupas noteikumi, emociju atpazīšana sevī un citos, empātija, klausīšanās, mācīties izprast un atpazīt uzvedību un rakstura īpašības sevī un citos, būt izpalīdzīgam un draudzīgam, noteikumu ievērošana skolā un ārpus, sadarboties komandā un pāros, “Es” tēla, identitātes atpazīšana, pašvērtējuma apzināšanās.

 

Studija “Dance”

Deju pasniedzējs Septembris 2016 – Decembris 2016

 • Deju nodarbību pasniegšana.
 • Deju šovgrupas dalībniece un horeogrāfe.

 

"That dance" studio Septembris 2010 – Jūlijs 2011

Deju pasniedzējs

 • Deju nodarbību pasniegšana 
 • Deju šovgrupas “That dance” dalībniece un horeogrāfe

 

IZGLĪTĪBA

Latvijas Universitāte Septembris 2017 – šobrīd

Profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds Klīniskajā psiholoģijā

 t. sk. Bērnu psiholoģiskā izpēte un konsultēšana (mācību grūtības, uzvedības traucējumi, saskarsmes grūtības, uzmanības traucējumi un hiperaktivitāte), Bērnu psihoterapija, Fokusētā problēmu risināšanas psihoterapija, Ģimenes psihoterapija, psihologa darbs bāriņtiesā.

 

Latvijas Universitāte Septembris 2009 – Jūnijs 2016

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

t. sk. Attīstības psiholoģija, Bērnu socialemocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā palīdzība, Psihologa profesionālā ētika (Bērnu tiesības un aizsardzība), Pedagoģiskā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija.

 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

Pineapple Dance Studios UK Septembris 2012 – Maijs 2015

Komerciālā džeza deja, Laikmetīgā deja (Contemporary), Deju tehnika (Barre)

 

Teātra deju studija “Savanna” (10 gadu pieredze)

 

Sporta dejas (15 gadu pieredze)

Latīņamerikas dejās (A klase), Standartdejās (C klase)