Ziņojumi dejotājiem

BALSOJAM BALSOJAM BALSOJAM

NOBALSO par "Dzirnu" skolas aktu zāles labiekārtošanu! Mēs kopā to varam! :)

Gatavošanās projektam "Zvaigznes pār Valku"

Piedalās dejotāji no 5.kl., 6.A kl., 6.B kl., ABS.

Informācija par vasaras nometnēm un projektiem

Informācija par vasaras nometnēm un projektiem atrodama šeit!