Ziņojumi dejotājiem

Nometne Liepājā

11.-18.augusts nometne Liepājā "Būsim pilsētā, kurā piedzimst deja!"

Tuvākie koncerti, projekti, uzvedumi

Informācija par tuvākajiem projektiem, koncertiem un deju uzvedumiem atrodama šeit.

Informācija vecākiem

Visa aktuālā informācija, mēģinājuma grafiks, mācību gada koncertu plāns atrodams šeit!