Ziņojumi dejotājiem

Jaunrades konkursa FINĀLS

28.janvārī 2.A klase kopā ar TDA "Vektors" piedalās jaunrades konkursa finālā Valmierā

Jaunrades skate bērnu dejām

10.februārī skatē piedalās 1A sag., 3A sag., 1.klase un 2.A klase

Vecāku padome

Vecāku padomes sastāvs un pienākumi