Ziņojumi dejotājiem

Mazo bērnu dienas skoliņas

Deju skolas akreditācija

Deju skolas akreditācija notiks pirmdien, 18.02 no plkst.10.00-19.00

Dzirnu mācību gada/ darba plāns