Ziņojumi dejotājiem

2016.-2017.m.g. pasākumu plāns

Plānoto koncertu, projektu, konkursu u.c. pasākumu grafiks atrodams šeit

Grupu audzinātāji

2016.-2017.m.g. grupu audzinātāju saraksts atrodams šeit

Informācija projekta "Puika un Niķis" dalībniekiem

Mēģinājumi "Puika un niķis" izlasei 24. un 25. septembrī