Ziņojumi dejotājiem

Jauno telpu labiekārtošana

21.09 un 21.09. lielā talka Lāčplēša ielā 106/108! Vēl darbiņi stipriem vīriem, ceram, ka 21.09 būs darbiņi čaklām sievām!

Informācija Dzirniešiem

Grupu sadalījums un nodarbību grafiks apskatāms šeit!

Dzirnu Senči aicina