Ziņojumi dejotājiem

Atgādinājums vecākiem

EUROFIT pārbaude skolas vecuma bērniem

Vairāk BRĪVU VIETU NAV!

Informācija vecākiem

Visi Dzirnu dejotāji, vecāki mīļi gaidīti uz Dzirnu koncertu - Mīlas gabaliņi! 13.02.16 plkst.16.00. Ieeja par ziedojumiem.