Ziņojumi dejotājiem

Mazo bērnu vasaras skoliņa

Dzirnas rīko Mazo bērnu vasaras skoliņu!

Informācija vecākiem

Visa aktuālā informācija, mēģinājuma grafiks, mācību gada koncertu plāns atrodams šeit!

Dzirnu vienotās formas