Ziņojumi dejotājiem

Informācija Pēterburgas sastāvam

Šeit atrodama informācija par 17.-22.septembra mēģinājumiem

Mācībmaksa

Lūgums VISIEM pārbaudīt rekvizītus mācībmaksai, jo tie kopš pagājušā gada ir mainījušies!

Dzirnu vienotie treniņtērpi

Dzirnu treniņtērpus var piemērīt un iegādāties tikai Estrada veikalā.