28.,29.maijā deju skolas EKSĀMENI

Atvērtajos eksāmenos mīļi gaidīti arī vecāki.

 
 
  EKSĀMENU GRAFIKS ATRODAMS ŠEIT!
 
Ja kāds uz eksāmenu netiek, tad par to savlaicīgi ir jāinformē klases audzinātājs 
(savlaicīgi būtu vismaz nedēļu iepriekš). Jābūt arī attaisnojošai zīmei, lai mums 
ir ko uzrādīt komisijai. Šādā situācijā ar skolotājiem jāvienojas, kurās nodarbībās 
skolotājs pastiprinātu uzmanību pievērsīs konkrētajam audzēknim un izliks 
atzīmes.
 
Skolotājiem ir tiesības neielaist eksāmenos audzēkni, kas nav ilgstoši apmeklējis 
nodarbības, tādējādi neapgūstot nepieciešamo materiālu. Ja šāda situācija ir 
radusies (ilgstošas slimošanas vai ceļošanas gadījumā), tad šī situācija jārisina 
vai nu ar klases audzinātāja starpniecību vai sazinoties pa tiešo ar konkrēto 
skolotāju.