Informācija par gatavošanos deju svētkiem

2018.gadā no 30.jūnija - 8.jūlijam Rīgā norisinās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.

Deju lieluzvedumam “Māras zeme” gatavojas trīs sastāvi: 

 • Dzirnu Senči 
 • Dzirnu jaunieši 
 • Dzirnu bērni

 

Dalībnieku atlases skates notiks no 23.-25.februārim VEF Kultūras pilī.  

Bērnu sastāvā pagaidām iekļauti: 

 • Ieva Juraga
 • Keitija Svareniece
 • Lauma Kraukle
 • Letīcija Siliņa
 • Marta Brēdiķe
 • Estere Beitāne
 • Elza Sauka
 • Marta Klimavičiusa
 • Luīze Sivicka
 • Rebeka Zvejniece
 • Kristaps Purvišķis
 • Mārcis Aizpurietis
 • Roberts Belis
 • Visvaldis Zemnieks
 • Eduards Začests
 • Jurģis Cakuls
 • Kārlis Liepa
 • Mārtiņš Sudārs
 • Edgars Vilks
 • Rūdolfs Krišs Ulmanis
 • Rinalds Veinbergs

 

Sastāvs mēģinājuma procesā tiks koriģēts un mainīts, atkarībā no apmeklējuma, attieksmes pret darbu un rezultātiem. Deju svētku dalībniekiem būs nepieciešamas vecāku parakstītas atļaujas (vēli un gari mēģinājumi, vēli koncerti, mēģinājumi un uzstāšanās dažādos laika apstākļos, papildus slodze utt.), tāpēc jau laicīgi aicinām vecākus izvērtēt, vai bērni tam ir gatavi. Gadījumā, ja vecāki nepiekrīt bērna dalībai svētkos, lūdzam savlaicīgi informēt deju skolas vadību. 

 

Mēģinājumi paredzēti piektdienās (precīzi laiki meklējami grafikā ailītē “Māras bērni”). Tuvojoties skatēm, jārēķinās arī ar papildus mēģinājumiem brīvdienās. 

 

Puišiem tuvākajā laikā nepieciešams sagādāt “šķēpus" dejai “Cīrulīti, mazputniņ”. Tas ir mizots lazdas koks, kura diametrs abos galos ir vienāds. Garums katram jāpielāgo tā, lai, izstiepjot roku uz augšu, koks sniegtos līdz puikas pirkstu galiem. Katram puikam nepieciešami vismaz 4 “šķēpi”, jo mēģinājumu procesā tie mēdz salūzt.