UZMANĪBU!!! Mācību maksa par septembra mēnesi jānomaksā līdz 10.septembrim!!! 

 

MĀCĪBU MĒNEŠA MAKSA 2018./2019. SEZONĀ 

M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8_________________/69 EUR/

1A sag, 1B sag, 1C sag __________________/72 EUR/

2A sag, 2B sag, 2C sag___________________/77 EUR/

1Akl., 1Bkl., ___________________________/99 EUR/

2Akl., 2Bkl,2C kl., 3kl., 4Akl.,4Bkl.__________/99 EUR/

5kl., 6kl., ABS1, ABS2___________________/99 EUR/

Grupa "Dzirnu Senči" 2x nedēļā____________/50 EUR no pāra/

Obligātā dziedāšanas, ritma nodarbība______/Iekļauta mācību maksā/ 

 

Maksātājs var saņemt IIN (ienākuma nodokļa) atmaksu iesniedzot VID nodarbību apmaksas apliecinājumus! 

Tā kā pēdējos 5 gadus neesam paaugstinājuši mācību maksu, bet darba spēka nodokļi, pedagogu darba algas likmes, komunālo pakalpojumu, kā arī citu pakalpojumu un materiālu izmaksas pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaugušas, esam spiesti paaugstināt mācību maksu.

 

ATLAIŽU POLITIKA: Ja Dzirnās dejo divi vai vairāk bērni, ar otro mēnesi pienākas 10% atlaide, ar otro gadu 20% atlaide. Ja dejo 3 vai vairāk bērni, tad ar otro mācību gadu pienākas 30% atlaide.
 

Dzirnu mēnesis ir no 11. datuma līdz nākošā mēneša 10. datumam, tā līdz 11.06. Mēneša maksa jāmaksā uz kontu, rekvizīti zemāk:

 

REKVIZĪTI dejotājiem, kuri dejo Agra Daņiļeviča deju studijā: M1-M8 grupas:

Nosaukumu: SIA DEJU STUDIJA DZIRNAS 
Konta Nr.: LV11HABA0551035565742
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40103635063
MAKSĀJUMĀ JĀNORĀDA: Agra Daņiļeviča deju skola, grupa, vārds, uzvārds, mēnesis 

 

REKVIZĪTI dejotājiem, kuri dejo akreditētā Agra Daņiļeviča deju skolā, Profesionālās ievirzes programmā "Dejas improvizācija": 1Asag.-ABS2

Nosaukumu: SIA DANCE
Konta Nr.: LV21HABA0551030287889
OBLIGĀTI PIEVIENOT: Reģ.Nr.: 40003844517
MAKSĀJUMA MĒRĶIS: Agra Daņiļeviča deju skola, vārds, uzvārds, personas kods, klase, mēnesis, DEJAS IMPROVIZĀCIJA