Ja vēlies pievienoties Dzirnu dejotāju pulkam un būt kopā ar mums ik dienu gan Ziemassvētku koncertos, gan dažādos koncertuzvedumos, gan Dziesmu un deju svētkos, tad esi izvēlējies īsto vietu.

Dzirnu studija un Agra Daņiļeviča deju skola* ir kļuvusi par spēcīgu interešu izglītības un nu jau profesionālās ievirzes izglītības apmācību centru dejas nozarē Rīgā. Deju skolas/studijas absolventi daudzos gadījumos turpina savu darbību dejas nozarē, turpinot studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Kultūras koledžā, nereti uzsāk patstāvīgu horeogrāfa, deju skolotāja praksi.

*Agra Daņiļeviča deju skola ir profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu dejā „Dejas improvizācija” un bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas. Deju skolā skolas vecuma bērniem un jauniešiem ir iespēja pilnveidot sevi dažādos deju stilos

 

Mūsu mērķi:

- Sagatavot dejotāju darbībai dažādu deju stilu un žanru improvizācijā un horeogrāfijā.
- Attīstīt dejotājā spēju izmantot kustību kā daudznozīmīgu ekspresijas veidu.
- Attīstīt dejotājā spēju atlasīt horeogrāfisko materiālu, pamatojoties uz zināšanām par dažādiem deju stiliem un žanriem.
- Pilnveidot dejotāja redzesloku, izpausmes līdzekļu un horeogrāfiskās valodas bagātību, sniedzot teorētiskas un praktiskas zināšanas dejas nozarē, improvizācijā, aktiera meistarības pamatos un dažādos mūsdienu deju žanros un tehnikās.

 

Viena no Dzirnu studijas un Agra Daņiļeviča deju skolas pamatatslēgām ir jauni, radoši un aktīvi nozares pārstāvji - mūsu pedagogi. Neatsverama Dzirnu sastāvdaļa ir dejotāju vecāku atbalsts un uzticība mums.